top of page

Colosio. ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ตกแต่งพื้นคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ครอบคลุมตั้งแต่ ไม้พื้นจริงแบบรางลิ้น ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ พื้นSPC พื้นHybrid บันได และระแนงสำหรับใช้งานภายนอก เราพร้อมให้คำปรึกษา พูดคุย เพื่อตอบสนองทุกต้องการของลูกค้า

Solid Floor

พื้นไม้

รางลิ้น

Engineered Floor

พื้นไม้
เอ็นจิเนียร์

SPC Floor

พื้นSPC

Hybrid MGO Floor

พื้นไฮบริด

Wood Stair

บันได

bottom of page