top of page
Bedroom Interior

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์

ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์แบรนด์ Colosio. เคลือบผิวหน้าถึง 8 ชั้นด้วย UV Lacquer เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วน ทำสีสำเร็จจากโรงงาน ติดตั้งง่าย ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน Super E0 ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ 

Engineered icon_240424-01.png
Engineered Floor Structure

Engineered
Plank
Collection

ขนาด : 3/4 x 150 x 910 มม.

16 ชิ้น/2.184 ตารางเมตร/กล่อง

COZY-resize.jpg

ขนาด : 3/4 x 90 x 600 มม.

Engineered
Herringbone
Collection

living-room-interior.jpg

ขนาด : 3/4 x 90 x 510 มม.

Engineered
Chevron
Collection

bottom of page