top of page
Solid Floor

พื้นไม้รางลิ้น

พื้นไม้รางลิ้น (Solid) ทำจากชิ้นไม้คุณภาพเพียงชิ้นเดียว ไม่เพียงให้ลักษณะที่ดูดี แต่ยังรับประกันความแข็งแรงที่ตามมาอีกหลายปี อย่างไรก็ตาม ยังให้ความอบอุ่นและความงดงาม และเพิ่มคุณค่าของที่อยู่อาศัยอย่างสังเกตได้ ลักษณะเด่นของพื้นไม้รางลิ้น คือ การที่สามารถขัดทำสีใหม่ได้ 2-3 ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไม้ใหม่

Solid Structure-02.png
Solid Structure-01.jpg
Luxurious Kitchen

ขนา : 18 x 90/125/150 x 910/1210 มม.

bottom of page