top of page
iStock-1212241846_resize.jpg

พื้น SPC

พื้น SPC หรือ Stone Plastic Composite ผลิตมาจากส่วนผสมของผงหินปูนบดอัดกับผงพลาสติก ตกแต่งด้วยฟิล์มลายไม้ และเคลือบผิวด้วยสารกันรอย ซึ่งมีคุณสมบัติในการกันน้ำ กันปลวก และไม่ลามไฟ ทนต่ออากาศร้อนได้ดี มีการบิดและหดตัวต่ำ ผิวหน้าแข็งและทนรอยขีดข่วนได้ดี มีความสวยงามนุ่มนวล ติดตั้งง่ายด้วยระบบคลิ๊กล๊อค ดูแลรักษาง่าย ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อผู้อยู่อาศัย อีกทั้งสารเคลือบผิวเป็นแบบลายไม้ป้องกันการลื่นได้เป็นอย่างดี

iStock-915570494_resize.jpg

ขนาด : 5.5 x 180 x 1220 มม.

10 ชิ้น/2.2 ตารางเมตร/กล่อง

Plank
Collection

SPC Floor structure
Refurbished Kitchen

Herringbone
Collection

ขนาด : 4 x 125 x 625 มม.

20 ชิ้น/1.56 ตารางเมตร/กล่อง

SPC Floor structure
iStock-1239956283_resize.jpg

Marble
Collection

ขนาด : 5.5 x 305 x 610 มม.

10 ชิ้น/1.86 ตารางเมตร/กล่อง

SPC Floor structure
bottom of page